gelecek sezon


  • gelecek sezon için tekım seçip lig kurdum fakat seçtiğim takımı değiştiremiorum yarlım lütfen


  • Merhaba @hmzqr93

    Gelecek sezon ayarlarını yaptıktan sonra takım değiştiremezsin sadece lig ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Lig başladıktan sonra istifa edebilirsiniz.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.