Yeni lig açmak?


  • Yeni bir lig açmak için ne gerekiyor??


  • Merhaba @Baba-Ronald0 Lütfen sorularınızı OSM Destek bölümünden sorunuz.

    Lig açmak için takım seçme ekranından herhangi bir lige girerseniz takım seçmek için, en altta Yeni Lig Oluştur butonunu göreceksiniz. Buna tıklayıp lig oluşturabilirsiniz. Oluşturmak istediğiniz ligdeki takım sayısına göre ligi kurarken vereceğiniz coins miktarı değişir.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.