tamamaladığım görevler açılmıyor ve coinleri alamıyorum acaba neden?


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.