mail onay hatası son zamanda hata ile karsılastık uyarısını cok fazla alıyorum

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.