mail onay hatası son zamanda hata ile karsılastık uyarısını cok fazla alıyorum


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.