osm puanı güncellenmiyor.


  • o kadar lig bitirdim puanım yerinde sayıyor.

  • Turkish Moderator

    @shevaxu şimdiys kadar 8 sezon bitirmişsiniz 4 tanesi slot 1 hesabınızla bunlarda 2 sezon da 0 puan almışsınız diger 2 sezon eklenmiş hesabınıza.geri kalan 3 sezon ise slot-2,3,4 hesabınızla bitirmişsiniz bunlarda eklenmiş hesabınıza.Ayrıca her gün puanınızın %1 kadarı düşer.bu sıralamada daha da adaletli olunması için yapılan bir uygulamadır.

    Iyi günler.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.