Ankete katıltım 1000 coin hesabıma yüklenecekti ama yüklenmedi