kazandığım başarılarda coin vermiyor bir şeyler yanlış gitti diyor neden?

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.