Galibiyet için ana faktör kadro değeri ve oyuncu kalitesidir. Böyle düşünüyorum.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.