Galibiyet için ana faktör kadro değeri ve oyuncu kalitesidir. Böyle düşünüyorum.


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.