Geçmiş Dostluk Maçları


  • Bazılarımız dostluk maçını oyuncuları geliştirmek için bazılarının da amacı taktik denemek için yaptığımız dostluk maçlarını da maç takvimi gibi görebilsek iyi olur mesela önceki maçlarda hangi dizilişle yaptığı unutuyorum eğer hafta hafta yaptığımız dostluk maçlarını görebilsek denediğimiz taktikleri rahatça görebiliriz bence iyi olur


  • kimsenin olumlu ya da olumsuz görüşü yok mu?


  • Olumsuzum.


  • Olumlu, taktik deneyenler için faydalı olabilir.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.