Lig Silme


  • Arkadaşlar 400 cb ile kurduğum ligi silmek istiyorum silinebilir mi lig ?

    Ya da istifa edersem kendiliğinden silinir mi ?


  • Maalesef lig silinemez. Siz istifa etsenizde lig silinmez. Moderatör OSM olur

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.