Kaşif...


  • Kaşif seçeneğinde 100 ve üzeri seçeneğinin de olmasını istiyoruz...

  • Turkish Moderator

    Merhaba @zecka2014 100 üzerinde oyuncu olmadığından dolayı kaşif te bu seçeneğin olması şuan için mümkün değildir,bunun yerine transfer listesinden ligin ilerleyen dönemlerinde 100 üzeri oyuncuyu değerini ve 1 coins vererek alabilirsiniz,iyi oyunlar.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.