• Community Manager

  Regels Crewkampioenschappen 2019

  In dit document staan alle regels en straffen die tijdens deze editie van de Nederlandse Crewkampioenschappen gehanteerd zullen worden. Het bestuderen van de regels behoort tot de verantwoordelijkheid van de deelnemende crews.

  OSM regels:
  Alle spelregels die bij de OSM terms (www.onlinesoccermanager.nl/terms) staan vermeld, moeten te allen tijde worden opgevolgd door de deelnemers, met uitzondering van regel 8. Crew battles zijn namelijk een teamprestatie, waarbij een bredere definitie van samenspanning van toepassing is. Later in dit document zullen de regels omtrent samenspanning concreter worden toegelicht.

  Algemene informatie:
  Deelnemers: Iedere crew moet voor het begin van de battle zijn opstelling bekend maken. Managers kunnen alleen deelnemen mits ze lid zijn van de crew. Tijdens het gehele toernooi mag iedere manager slechts voor één crew uitkomen.
  Captain: Iedere crew moet één captain hebben, welke het aanspreekpunt zal zijn van de organisatie en van de tegenstander. De captain mag per battle verschillen. Bij de opstelling wordt een captain aangeduid met (c).
  Moderator: Elke crew zal minstens één ronde het thuisspelende team zijn. De thuisspelende crew moet de competitie aanmaken. Iedere crew moet daarom één manager hebben die bereid is om moderator te zijn. De moderator zal vanuit de organisatie instructies krijgen over het aanmaken van de competitie en deze mag per battle verschillen. Bij de opstelling wordt de moderator aangeduid met (m). Het is verplicht om als thuisteam de competitie aan te maken. Weigering zal leiden tot een reglementaire overwinning voor de tegenstander.

  Competitie aanmaken:
  Alle competities moeten ‘s avonds tussen 21:30 en 22:30 worden aangemaakt op de aangegeven startdatum. Wanneer de competitie buiten de aanmaakperiode wordt aangemaakt dan zal dit een straf opleveren. Het foutief aanmaken van de competitie levert ook een straf op. Wanneer dit laatste het geval is dan dienen alle managers na de voorbereidingsfase ontslag te nemen en dient de thuisspelende crew de competitie opnieuw aan te maken.

  Instellingen:
  De battles worden met de volgende (aangepaste) instellingen gespeeld:

  Prive Competitie: Alleen managers die je uitnodigt kunnen meedoen ➡ Aan
  Beker: Strijd in de competitie en de beker ➡ Aan
  Trainingskampen: Boost je team maximaal 6 keer ➡ Aan
  Besloten Trainingen: Verberg je Tactiek maximaal 6 keer ➡ Aan
  Clubkas-compensatie: Verbied compenseren voor Clubkas ➡ Uit
  Transfers: Sta het kopen en verkopen van spelers toe ➡ Aan
  Voorbereiding: Bereid je team voor met 4 voorbereidingsdagen ➡ Aan
  Timers: Verbied het direct afronden van timers ➡ Uit

  0_1557093618712_95be36ab-c936-4a85-8135-f00007f7ae43-image.png

  Naam: De competitienaam van de CK-battle moet herkenbaar zijn. Houd hierbij het volgende format aan: CK 2019 – R1/R2/R3: Crew 1 vs. Crew 2. Bijvoorbeeld: “CK 2019 – R1: KL vs Crew 8”.
  Uitnodigen: Nodig alle ingeschreven deelnemers in één keer uit via de website van OSM.
  Toelaten: Laat geen andere managers toe in de competitie.

  Puntentelling:
  De volgende puntentelling is van toepassing in de battles tijdens het CK:
  125 startpunten per manager
  13 extra punten als de doelstelling wordt behaald
  18 extra punten per plek boven de doelstelling
  18 punten aftrek per plek onder de doelstelling
  Voeg de punten toe: 4 maal het aantal punten
  Voeg het doelsaldo toe: 2 maal het doelsaldo
  100, 45 en 20 extra punten voor de top 3 in deze volgorde
  20, 45 en 100 punten aftrek voor de onderste 3 in deze volgorde
  100 extra punten voor de bekerwinnaar, 50 punten voor de finalist en 25 punten voor de halve finalisten

  De organisatie zal de sheet verstrekken om de tussenstanden bij te kunnen houden. Deze kunnen worden gepost in het discussietopic.

  De eindstand:
  Na afloop van de battle moet de sheet volledig worden ingevuld en worden gepost op het forum. De Captains van beide crews zijn hier verantwoordelijk voor. De score dient ook te worden bevestigd door de captain van de tegenstander. Mocht er onenigheid over de eindstand zijn dan dient de volledige competitiestand alsmede het bekertoernooi vanaf de kwartfinales gepost te worden.

  Melden:
  Een overtreding moet binnen 72 uur nadat de overtreding heeft plaatsgevonden, worden gemeld aan de Captain van de tegenstander. Het is de taak van de Captain om de straf te bevestigen, zodat deze in de tussenstand kan worden verwerkt. Wanneer de 2 Captains het niet eens worden over een eventuele straf dan dient één van hen dit aan de organisatie voor te leggen. Het uiteindelijke oordeel van de organisatie is bindend.
  Zonder bewijsmateriaal zal er door de organisatie geen straf kunnen worden toegekend!

  Line-up crew:
  Iedere crew heeft tot de aangegeven de deadline de tijd om hun line-up te posten op het forum. Indien er na deze deadline nog een wijziging wordt aangebracht of als de teamverdeling te laat wordt gepost dan zal er een straf volgen.
  Verder moet iedere manager het juiste team kiezen zoals aangegeven staat op het forum. Verkeerde teamkeuze zal bestraft worden door de organisatie.

  Opstelling:
  Bij wedstrijden tussen crewgenoten moeten alle spelers altijd in de juiste linie worden opgesteld. De enige uitzondering is wanneer beide keepers geschorst/geblesseerd zijn. In dat geval mag een veldspeler in het doel worden neergezet.

  Trainingskampen:
  Er mogen maximaal 4 Trainingskampen worden ingezet per manager. Besloten trainingen mogen wel 6x gebruikt worden.

  Oefenwedstrijden:
  Het spelen van oefenwedstrijden tussen crewgenoten is toegestaan. Het is verboden om te oefenen tegen managers van de andere crew.

  Transfers:
  Eerste dag: Op het moment dat de competitie wordt aangemaakt, mogen er tot 24:00 uur geen spelers worden gekocht.
  Directe verkopen: Het is NIET toegestaan om een speler direct te verkopen via de functie “Verkoop direct”. Overtreding hiervan zal bestraft worden.
  0_1557093704861_c85e9b7a-8cf4-4351-b793-97cb28831be5-image.png
  CPU-transfers: Er mogen geen spelers worden gekocht van of verkocht aan de CPU die (tijdelijk) in de competitie speelt. Dit kan gebeuren bij uitsluiting van een manager of doordat een manager ontslag heeft genomen.
  Transfers met de tegenstander: Het is niet toegestaan om spelers van deelnemers van de tegenstander te kopen.
  Transfers tussen crewgenoten: Teamgenoten mogen onderling alleen spelers verkopen voor een marge liggend tussen 1x de waarde en 2,5x de waarde. Er mogen maximaal 3 transfers in één richting worden gemaakt tussen 2 managers uit dezelfde crew.
  Restricties: Er moeten minimaal 7 dagen verschil bij transfers tussen crewgenoten zitten wanneer het gaat om een speler die via de transferlijst of scout is gekocht. We gaan hierbij uit van de datum, dus het tijdstip is niet belangrijk. Enkel spelers uit het startteam mogen direct zonder restricties worden verhandeld binnen de crew.
  0_1557093422139_b1d194e9-3f69-4420-b6a7-b91d19abe905-image.png

  Verlaten tijdens de battle:

  Verlaten tijdens de battle:
  Verlaten van de crew: Iedere deelnemer die de crew verlaat of door de beheerder/captain(s) wordt gekickt, moet voor de battle eindigt weer lid zijn van de crew waarvoor hij/zij uitkomt.
  Ontslag nemen
  Ontslag nemen: Nadat een deelnemer ontslag heeft genomen zal het team als CPU-team onderdeel blijven van de crew. Eventuele straffen die de CPU begaat, zullen de crew in kwestie worden aangerekend.
  Vervangen: Wanneer een deelnemer ontslag heeft genomen, is het toegestaan om deze deelnemer te vervangen. Dit zal een straf van -100 tot gevolg hebben.
  Locks/schorsingen: Wanneer een deelnemende manager wegens een overtreding van de OSM regels wordt gestraft dan mag deze manager niet worden vervangen. De score van diegene wordt dan op 0 gezet, tenzij diegene op dat moment een negatieve score heeft.

  Straffen:

  Line-up crew: Het te laat posten van de line-up of wijzigingen aanbrengen aan de teamverdeling na de deadline zal worden bestraft met 50 punten aftrek. Het kiezen van het verkeerde team wordt bestraft met 100 punten aftrek. Dit geldt ook wanneer een manager het team van een crewgenoot inneemt.

  Aanmaken competitie: Wanneer de competitie buiten de aanmaakperiode of foutief (met verkeerde tools) wordt aangemaakt dan levert dit een straf van -100 op. Als de competitie 24 uur na de aanmaakperiode nog steeds niet is aangemaakt dan zal dit een reglementaire overwinning voor de uitspelende crew opleveren.

  Eigen crew eerst: De moderator dient de aanmaakinstructies te volgen. Het eerder uitnodigen van leden van de eigen crew zal een straf opleveren van -100 (de andere crew moet met een screenshot aan kunnen tonen dat er om toestemming gevraagd moet worden, terwijl er al managers van de tegenstander inzitten).

  Eerste dag: Iedere speler die op de eerste dag voor 24:00 uur wordt gekocht, betekent 50 punten aftrek.

  Marge: Spelers onder de waarde aan een crewgenoot verkopen betekent 100 punten in mindering.

  Computer Transfers: Transfers met de CPU worden bestraft met 100 punten aftrek per speler.

  Doorverkoop: Spelers onreglementair binnen 7 dagen naar een crewgenoot doorschuiven, betekent 100 punten in mindering. Dezelfde straf is van toepassing wanneer 2 crewgenoten meer dan 3 transfers in één richting verrichten.

  Transfer met de tegenstander: Een speler kopen van een deelnemer van de tegenstander levert 100 strafpunten op voor de koper.

  Direct verkopen: Een speler direct verkopen, levert 100 strafpunten op.

  Opstelling: Een speler of spelers die in een wedstrijd tegen een crewgenoot op de verkeerde positie staat/staan opgesteld, heeft 50 punten in mindering tot gevolg per speler en per verschoven linie tot een maximum van 250 punten.

  Trainingskampen: Het inzetten van een 5de of 6de trainingskamp betekent 300 punten aftrek per trainingskamp voor de desbetreffende manager.

  Oefenwedstrijden: Het spelen van oefenwedstrijden tegen de tegenstanders zal worden bestraft met 50 punten aftrek per keer.

  Verlaten: De score van de manager die de crew heeft verlaten wordt op 0 gezet, tenzij de manager op dat moment een negatieve score heeft.

  Vervangen: Iedere manager die tijdens de battle wordt vervangen, levert 100 punten in mindering op.

  Aanpassingen aan de regels of strafmaat zullen pas worden doorgevoerd na het plaatsvinden van de overtreding of als ontwikkelingen binnen OSM hierom vragen. Met uitzondering van een extreme overtreding, hierbij heeft de organisatie het recht om de straf te verhogen, wat kan leiden tot uitsluiting.

  Samenvatting regels:

  • In onderlinge wedstrijden moeten altijd 11 spelers op de juiste linie worden opgesteld
  • Op de eerste dag mogen er tot 24:00 uur geen spelers worden aangeschaft
  • De volgende restricties gelden voor onderlinge transfers tussen crewgenoten: bedrag waarde of hoger / maximaal 3 transfers in één richting / bij een doorverkoop moeten er minimaal 7 dagen tussen zitten.
  • Directe verkopen zijn niet toegestaan
  • Het is niet toegestaan om spelers van de tegenstander te kopen
  • Maximaal 4 Trainingskampen per manager
  • Geen oefenwedstrijden tegen de tegenstander

 • Indeling poulefase:

  -**-

  Groep A

  1. Imperium
  2. Crew8
  3. OSM Legendz
  4. Underdogs

  Groep B

  1. OSM Strikers Ultras
  2. NFSC
  3. OSM Legendz Talents
  4. Cosa Nova

  Groep C

  1. Golden Glory
  2. Cosa Nostra
  3. Crew9
  4. Het Sterrenteam

  Groep D

  1. Old Glory
  2. FC Voetsiebal
  3. Goal Diggers
  4. Real Gallo

  Groep E

  1. Same Vision
  2. S.V. Oikos Nomos
  3. Feyenoord Legioen
  4. The New Saints

  Groep F

  1. Online Football Federation
  2. Pro Elite
  3. PSV4Life
  4. Way2High

  Groep G

  1. Goodfellas
  2. Just Relax
  3. BeNeCrew
  4. Underdogz

  Groep H

  1. Looking for Silverware
  2. OSM Strikers Pro Squad
  3. Young Goal Diggers
  4. OSC Red Star
 • Moderator NL

  0_1557763503858_IMG_20190513_180325.png