Moderatör Araçları


  • Moderatör araçlarından boss coins kullanımını kapatırsak transfer, gizli antrenman, antrenman gibi boss coins gerektiren bütün olaylar iptal mı oluyor?


  • Eğer Moderatör Araçları kısmından transferler ve antrenmanlar etkin ise transfer yapma veya antrenman basma gibi konularda sıkıntı çıkmıyormuş...

  • Turkish Moderator

    @yyatora boss coins kapatırsanız transfer kamp ve gizli gibi özel gerektiren özellikleri kapatmazsınız.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.