Oyun Kontorolü


  • Oyun KOntrolü Ayarının Yeni Versiyondaki Adı Ne Arkadaşlar


  • Merhaba @yasings Sorularınızı OSM Destek bölümüne yazınız :thumbsup:

    Taktik vb durumlar için OSM Taktikleri bölümü mevcuttur. Oyun kontrolünden kasıtınız ne ise taktikler bölümünden yardımcı olacaktırlar.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.