antemandaki oyuncuları kadroya alamıyorum hata veriyor 4 haftadır bekliyorum


 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.