Boss coins


  • Mesela 300 boss coinim var diyelim ve video izleyeceğim bazen kendiliğinden 299a iniyor ve videoyu izleyince 300e çıkıyor.


  • @cnradn Sponspor firma BC vermiyor olabilir, bu sebeple böyle görünmüştür. Verilmeyen BC'ler için firma ile iletişime geçmeniz gereklidir.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.