Lig başlamıyor sayaç devamlı 47 saatten geri sayıyor yardımcı olurmusunuz ?


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.