[PC] Aantal gewonnen bekers komt niet overeen met mij achievements


  • Op mijn profiel staat dat ik 8 keer de beker heb gewonnen, maar bij mijn achievements wordt er maar 1 beker aan gegeven.
    Kan hier even naar gekeken worden?


  • Die achievement geldt pas vanaf de invoering van de achievements. Die andere 7 overwinningen waren van hiervoor. Daarom tellen deze niet mee.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.