Atılan rapor hakkında


  • rapor ettiğimiz menejerin cezası 72 saat içindemi veriliyor yoksa min 72 saatmi 21 inde ettiğim rapordan hala ceza almamış görünüyor küfür etmesine rağmen


  • Merhaba @Grug-Dex

    Raporlara bakılma süresi 72 saattir, ancak her raporda şikayet edilen kişi ceza alacaktır diye bir kaide yoktur.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.