Destek


  • Şöyle bi durum var. Bizim arkadaşlar ile oluşturduğumuz ligin hangi servere ait olduğunu nasıl öğreniriz ve bu ligi başka bir servere taşıma imkanım var mı moderatörüm . Bu 2 soru acil cevap lütfen


  • Merhaba @Drogbagar188

    Topluluk > Simülasyon durumundan serverınızı görebilirsiniz.

    Başka server a taşıma imkanınız yoktur.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.