Boss Coin eksilmesi  • Dün gece birkaç reklam izledim 60 boss coins'im vardı bu saba kalktığımda 48 kaldığını gördüm. Her gün kalktığımda bir önceki günden 9-10 daha az boss coins olduğunu görüyorum neden oluyor bu?


 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.