OSM app


  • ik heb mij aangemeld via facebook op de website maar als ik wil inloggen op de app via facebook lukt dit niet.
    mij passwoord aanpassen kan ik niet ik heb er geen ingegeven dus ik weet mijn "oud" passwoord niet... aanvragen "passwoord vergeten" werkt niet heb het meermaals aangevraagd maar ik krijg geen mail binnen, ik heb 2dagen gewacht.

  • Community Manager

    Kun je alsjeblieft een mailtje sturen naar [email protected]

    Daar kunnen we je gericht helpen.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.