Satın alınan oyuncu 1 hafta içinde satılamaz-aynı takımdan 1 hafta içinde

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.