Birden fazla takım yönetme hakkında...


  • Birden fazla takım seçmenin dünya egemenliği yada bölgeleri bitirmekte faydası var mı? Yoksa her takım için ayrı ayrı mı hesaplanıyor?


  • @ROBERTO89 Merhaba,

    Örneğin bi hesabınızda İngiltere ligi alıp oynarsanız onun katkısı lig bitince %1 eklenir. Alt hesabınız ile yine İngiltere oynarsanız daha önce bitirmiş olduğunuz için etkisi bulunmaz.

    Farklı lig bitirirseniz o eklenir.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.