Daha önce de böyle olmuştu. Akşam 21'de bitiyordu maçlar, sonra taa ertesi gün 17'ye kaymıştı.


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.