Boss Coins


  • Sezon sonu Topladigin MPnin %2.5i Boss coins olarak veriliyor. İdareli kullansak da ortalama 5000 MP aldığımız bir ligde Özel antrenmanlarla,kaşifle zaten alacağımız boss coins i harcamış oluyoruz.Sezon sonu Aldığımız MPnin %2.5i + Harcadığımız coinsin %X'i (En uygunu hangi sayı olursa) alsak biraz daha güzel olabilir.

  • Turkish Moderator

    @saitsait60 Boos coins Zaten sizin ligde harcadıklarınızın bir kısmını size ödül olarak veriyor sizin dediğiniz şekil olursa Boss coins'in mağazada kalmasının anlamı kalmaz.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.