menajer adını yazıyorum hangı maıl adresıne sıfre gıdıyor bılmıyorum kı

Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.