Takımı almadan önce futbolcular arasında Nasri gözüküyordu.Alınca yok oldu.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.