KENDİ KENDİNE OYUNDAN ATIP KARİYER BÖLÜMÜNE GÖNDERİYOR LÜTFEN YARDIM


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.