kan mijn account niet activeren


  • Ik heb een account aangemaakt met een bepaald e-mailadres. Toen ik mijn account wilde activeren stond er een heel ander e-mailadres in mijn account(dat niet van mij is). Ik heb mijn e-mailadres vervolgens gewijzigd. Nu kan ik mijn account niet activeren omdat er een fout optreedt. Wat moet ik doen?


  • Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb nu contact met iemand van de support. Dat heb ik gedaan door een mailtje te sturen naar NL.support@onlinesoccermanager.com. Leg je situatie uit en vermeld je managernaam. Via die weg kan je dan verder geholpen worden.

  • Moderator NL

    @ginoajax_nl Zie het antwoord van Tom. Mijn dank is groot.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.