hesabımdaki 4 takımın kontrolününü de kaybettim!!!. Hesap aktif değil uyarısı veriyor


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.