Kaşif Sorunu


  • 3 -4 kere üst üste kaşif gönderdim, hepsinde özellikle 90+ dememe rağmen 80-89 arası adamlar geliyor. Bunun için defans satmıştım, defans eksik kaldı, bunu nasıl çözebilirim? Lütfen transfer listesinden al demeyin.

  • Community Manager

    @Eren-Shady said in Kaşif Sorunu:

    aşif gönderdim, hepsinde özellikle 90+ dememe rağmen 80-89 arası adamlar geliyor. Bunun için defans satmıştım, defans eksik kaldı, bunu nasıl çözebilirim? Lütfen transfer listesinden al demeyin.

    +90 genç oyuncusu sayısı hem OSM'de hem gerçek dünyadan kısıtlıdır. Belirttiğiniz kriterlerde bir oyuncu liginizde varsa Kaşif eli boş dönmemek için en yakın kriterlerdeki oyuncuları getirir.
    Bu sorunu azaltmak için geçtiğimiz aylarda yapılan güncelleme ile gücü 100'ün üzerinde olan oyuncular transfer listesine düşmektedir

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.