Kan ik spelers wanneer ik ze heb verkocht aan een andere club in mijn competitie weer terug kopen?

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.