Avrupayı tamamlamama rağmen 98 görünüyor ve coin ödülüm verilmiyor


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.