enquetes


  • snap niet waarom ik enquetes moet invullen als k na een paar vragen ongeschikt ben voor de enquetes, tijd in gestoken... keer op keer prive info vragen maar krijg er geen half muntje voor

  • Moderator NL

    @wouterhrn_nl

    Jep, dat kan soms frustrerend zijn. Helaas kunnen we daar niets aan doen, omdat deze enquêtes van externe partijen zijn. Helaas zien deze externe partijen geen noodzaak in het duidelijk maken voor welke doelgroep de enquête bedoelt is.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.