Başarılar


  • Daha önce 'galibiyet serisi' başarısını açmama rağmen bugün başka bir takımla yine üst üste 25 maç kazandığım için tekrar 100 token kazandım. Bu diğer başarılar için de geçerli mi, yani bir başka takımla yine 25 maç üst üste kazansam yine 100 token alır mıyım ?

  • Turkish Moderator

    @mentos021 Merhaba,

    Başarılardaki ödüller bir defaya mahsus verilmektedir.Lig sonunda verilen BC ile karıştırmış olabilirsiniz.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.