Yapılan bütün antrenmanlar 38 saat gözüküyor. 4 takımım var, 4 takımda da aynı problem var.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.