Yeni güncellemeyi yaptıktan sonra 1.5 gündür oyuna giremiyorum.. Lütfen yardım edin!!!


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.