iki gundur mac gecikti yaziyor ilk mac bir turlu lig baslamadi boyle sacmalik mi olur.


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.