KUPA UZMANI BAŞARIM AÇILMAMIŞ


  • Kupayı 10 kez kazanmama rağmen bu başarım gözükmüyor


  • Başarılarımda kupa uzmanı açılması için hesabın açıldığı tarihten itibaren aldığınız kupalar değil. Özelliğin başladığı tarihten sonra aldığınız kupalar geçerlidir

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.