Moderatoru OSM olan lige girme  • Lig moderatoruyken istem dışı istifa etmişim ve tekrar giremiyorum özel lig olduğu için. Şu an moderator OSM ve ben tekrar moderator olamıyorum, para boşuna gitti yani. Tekrar moderator olabiliyorsam yapabilir misiniz ya da en azından lige döndürün tekrar. Çünkü ben yapmadım istifa etmeyi. Ya da 360 puanımı geri iade edebilir misiniz?


  • Turkish Moderator

    @Asim64 maalesef lige tekrar geri dönemezsiniz.


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.