Arkadaşlar acil yardım lig kurdum fakat sadece istekle menejer gireiliyor unu kaldırmak istiyorum

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.