Arkadaşlar acil yardım lig kurdum fakat sadece istekle menejer gireiliyor unu kaldırmak istiyorum


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.