Bilgisayar tarafından yönetilen takımın oyuncusuna teklif attım alamıyorum

Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.