iosda bildirim sesi problemi  • iosda ne yaptıysam bildirmlerden ses gelmiyor, kaç kere silip yükledim olmadı, eski sürümde bildirim gelince sesde geliyordu ama yeni sürümden sonra sadece bildirim geliyo, ses gelmiyo, nasıl çözebiliriz bu problemi


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.