Bir türk ebine girmek istiyorum yabancılarla olmuyor bu iş anlaşamıyoruz

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.