Bir türk ebine girmek istiyorum yabancılarla olmuyor bu iş anlaşamıyoruz


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.