bussunesspunten


  • Hoe gaat dit in zijn werk?
    Ik download de app via de QR scanner en open het. Maar hoe kom ik te weten of ik die punten krijg?
    Iemand die mij hierbij kan helpen?


  • In English:
    I didn't get any bosscoins. HOw is this possible? I install the app en open it.
    Notmally I should get the coins. But after er couple of hours, still nothing.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.