Arda'nın transfer ücreti ve gücü nasıl bu kadar yüksek olabiliyor?


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.