Altın Vermiyor Yardım


  • Telefonumda indirdiğim bütün uygulamaları görevlerini yaptım ama hiç birinin altınını alamadım bu konuda yardımcı olur musunuz

    Poker Heat - Free VIP Texas Holdem Poker League - bu oyunu indirdim görevi yaptım ama 68 coins vermedi

    MOBILE STRIKE bu oyunuda indirdim 10 level oldum ama 680 coins vermedi

    Yardımcı olursanız sevinirim ...


  • Hi @Purosutarus , welcome to the forums! But please when posting here can you please use English. If you'd prefer to use Turkish you can visit the Turkish forums :)

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.