bi şeyler ters gitti uyarısı geliyor ama ben anlayamadım ters giden ne acaba bi açıklayıcı olunsa


  • bu uyarı sürekli olarak gelmeye başladı, transfer yaparken genel de geliyor ama ben anlayamadım ters giden ne acaba bi açıklayıcı olunsa

  • Community Manager

    Merhaba @reagen

    Bu hata genellikle internet bağlantınız zayıf olduğunda ortaya çıkıyor. Sistem güncellenmesi, yedeklenmesi, bakımı vs. gibi birçok farklı sebep de olabilir. Doğru sebebi bulmak için bu hatayı hangi platformda ve hangi zamanda(gün saat) bildirmelisiniz

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.