bi şeyler ters gitti uyarısı geliyor ama ben anlayamadım ters giden ne acaba bi açıklayıcı olunsa


 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.