bi şeyler ters gitti uyarısı geliyor ama ben anlayamadım ters giden ne acaba bi açıklayıcı olunsa

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.