ödülü talep ediyorum ama bir şeyler ters gidiyor ve osm bana tokenlerim vermiyor neden?

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.